Smt. Droupadi Murmu
Lt. Gen Kaiwalya Trivikram Parnaik
Dr. J. SURESH BABU
Prof. Saket Kushwaha
Phone: +91 360 2277568
Fax: +91 3602277319
Email: vc@rgu.ac.in

Administrative Officers

Dr. Nabam Tadar Rikam
Phone:
Email: registrar@rgu.ac.in
Dr. Bijay Raji
Phone: +91
Email:  coe@rgu.ac.in
Prof. Otem Padung
Phone: +91 360 2277568
Email: fo@rgu.ac.in

Deans of Faculties

Prof. Sarit Kumar Chaudhuri
Phone: +91 9812345898
Email: dean.socialsciences@rgu.ac.in
Prof. Santanu Kumar Patnaik
Phone: +91 7005845150
Email: dean.envsc@rgu.ac.in
Prof. T. Lhungdim
Phone: +91 9436898161
Email: thenseilhugdim.lhungdim@rgu.ac.in
Prof. Ranjit Tamuli
Phone: +91-9435006038
Email: dean.commmgmt@rgu.ac.in
Prof. Sumpam Tangjang
Phone: +91 7005026532
Email: dean.lifesciences@rgu.ac.in
Prof. Sanjeev Kumar
Phone: 9435565142
Email: dean.basicsciences@rgu.ac.in
Prof. Sudhir Kumar Singh
Phone: +91 9436042037
Email: sudhir.singh@rgu.ac.in
Prof. Hui Tag
Phone: +91-8131871644, +91-
Email: dean.sw@rgu.ac.in